TR | EN
Öğrenci Kabulü - Yatay Geçiş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü merkezî yerleştirme ile öğrenci almaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınav kılavuzu, sınav tarihi ve sınav yeri fakülte web sayfasında duyurulur.

Yatay geçiş işlemleri her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilan ettiği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında  yapılmaktadır. Bu işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ilgili birimin internet adresini takip etmelisiniz. https://oidb.ogu.edu.tr/