TR | EN
Misyon (Özgörev)

Sanat ve Tasarım Fakültesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, özgün, bağımsız ve yenilikçi sanat ve tasarım üretimlerini toplumla paylaşarak toplumun estetik algı ve beğeni düzeylerini geliştirmeyi, disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen yenilikçi vizyonu ilke edinen mezunlar, sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.