TR | EN
FAKÜLTE İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1--Gelen-Evrak-İş-Akış-Akış-Şeması.pdf

2--Giden-Evrak-İş-Akış-Şeması.pdf

3--Arşiv-İş-Akış-Şeması.pdf

4--Göreve-Başlama-(İlk-Atama,-Kadro-Değişikliği,-Görevde-Yükselme)-İş-Akış-Şeması.pdf

5--İstifa-Naklen-Tayin-İş-Akış-Şeması.pdf

6--Mal-Bildirimi-İş-Akış-Şeması.pdf

7--Yıllık-ve-mazeret-izni-İş-Akış-Şeması.pdf

8--İstirahat-İzni-İş-Akış-Şeması.pdf

9--Hizmetiçi-eğitim,toplantı-vb.-Faaliyetlerin-düzenlenmesi-personele-bildirilmesi-iş-akış-şeması.pdf

10--Yönetici,-Öğretim-Elemanı-ve-Memurları-Disiplin-Soruşturması-İş-Akış-Şeması.pdf

11--Üniversite-Senatosuna-Temsilci-Üye-Seçimi-İş-Akış-Şeması.pdf

12--Fakülte-Kuruluna-Profesör-Temsilci-Üye-Seçimi.pdf

13--Fakülte-Kuruluna-Doçent-Temsilci-Üye-Seçimi.pdf

14--Fakülte-Kuruluna-Yardımcı-Doçent-Temsilci-Üye-Seçimi.pdf

15--Fakülte-Yönetim-Kuruluna-Profesör--Üye-Seçimi-İş-Akış-Şeması.pdf

16--Fakülte-Yönetim-Kuruluna-Doçent-Üye-Seçimi-İş-Akış-Şeması.pdf

17--Fakülte-Yönetim-Kuruluna-YArdımcı-Doçent--Üye-Seçimi-İş-Akış-Şeması.pdf

18--Fakülte-Kurulu-Fakülte-Yönetim-Kurulu-Kararları-İş-Akış-Şeması.pdf

19--Maaş-İşlemleri-İş-Akış-Şeması.pdf

20--Ek-Ders-Ücreti-Ödemesi-İş-Akış-Şeması.pdf

21--Sürekli-ve-Geçici-Görev-Yolluğu-Ödeme-İş-Akış-Şeması.pdf

22--Diğer-Ödeme-İşlemleri.pdf

23--Fakülte-Bütçesi-Hazırlama-İş-Akış-Şeması.pdf

24--Doğrudan-Temin-Yoluyla-Mal-Alımı-İş-Akış-Şeması.pdf

25---Doğrudan-Temin-Yoluyla-Bina-Bakım-ve-Onarım-İş-Akış-Şeması.pdf

26--Muayene-Kabul-Komisyonu-İş-Akış-Şeması.pdf

27--Taşınır-Kayıt-Mal-GirişÇıkışı-İş-Akış-Şeması.pdf

28--Döner-Sermaye-Satınalma-İş-Akış-Şeması.pdf

29--Döner-Sermaye-Bütçesi-Hazırlama-İş-Akış-Şeması.pdf

30--Döner-Sermaye-Muayene-Kabul-Komisyonu-İş-Akış-Şeması.pdf

31--Ders-Programlarının-ve-Yeni-Açılacak-Derslerin-Belirlenmesi-İş-Akış-Süreci.pdf

32--Öğrenci-Danışmanlığı-İş-Akış-Şeması.pdf

33--Katkı-Payı-Ödemesi-İş-Akış-Şeması.pdf

34--Kayıt-Yenileme-Süreci-İş-Akış-Şeması.pdf

35--Akademik-İzin-(Kayıt-Dondurma)-İş-Akış-Şeması.pdf

36--Çift-Anadal-Yandal-Kontenjanlarının-Belirlenmesi-ve-Kayıtlarının-Yapılması.pdf

37-Yatay-Geçiş,-Çift-Anadal,-Yandal,-Bölümlerarası-Geçiş-veya-Başka-Yükseköğretim-Kurumundan-Fakültemiz-Bölümlerine-Yerleşen-Öğrencilerin.pdf

38--Dikey-Geçiş-Ders-Eşdeğerliği-İş-Akış-Şeması.pdf

39--Erasmus-Farabi-Programı-ile-giden-öğrendilerin-İş-AKış-Şeması.pdf

40--Yaz-Öğretimi-ve-Ders-Kaydı-İş-Akış-Şeması.pdf

41--Mazeret-Dilekçesi-Kabulü-ve-Sınav-Süreci-İş-Akış-Şeması.pdf

42--Sınav-Sonucuna-İtiraz-İş-Akış-Şeması.pdf

43--Zorunlu-Staj-İş-Akış-Şeması.pdf

44--İsteğe-Bağlı-Staj-İş-Akış-Şeması.pdf

45--Öğrenci-Temsilcisi-Seçimi-İş-Akış-Şeması.pdf

46--Öğrenci-Kulüplerinin-Açılması-İş-Akış-Şeması.pdf

47--Kısmi-Zamanlı-Öğrenci--Çalıştırma-İş-Akış-Süreci.pdf

48--Öğrenci-Disiplin-Soruşturması-İş-Akış-Şeması.pdf

49--Fatura-Düzenleme-İşlemleri-İş-Akış-Şeması.pdf

50--Döner-Sermaye-Fakülte-İmkaanlarıyla-Gelir-Getirici-Faaliyetlere-İlişkin-İş-Akış-Şeması.pdf