TR | EN
Vizyon (Özbakış)
 
Analitik düşünmeyi, eleştirel bakış açısını edinen, disiplinlerarası düşünce ile yaratıcılığı birleştirebilen, güncel teknolojiyi kullanarak kendi alanına uyarlayabilen, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci ile çevre dostu, özgüveni yüksek, öğrenme merak ve isteğini canlı tutan ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir, saygın ve özgün bir sanat ve tasarım fakültesi olmak.